Villa Victoria


 Villa Victoria är ett småhus i Trollbäckens villaområde. Verksamheten utgörs av HVB för barn och ungdomar i asylprocess.

 

Byggnaden uppgår till knappt 400 kvm

 

 

Hyresgäst är Victoria Behandlingcenter AB.