Villa Madeleine


Villa Madeleine är ett s k PUT-boende för ensamkommande flyktingbarn. Byggnaden uppgår till drygt 250 kvm. Endast mindre renoveringar har skett i Actus regi.

 

Hyresgäst är Victoria Behandlingscenter AB.