Vik


Förskolan Vik är belägen i området Brunnby i Upplands Väsby. Fastigheten förvärvades 2008 av Upplands Väsby kommun och förskolan stod klar 2009. 

 

Förskolan inrymmer ca 110 barn och uppgår till drygt 1000 kvm.

 

Hyresgäst är Pysslingen Förskolor och Skolor AB och entreprenör var Flexator AB.