Smältrullen


I Västberga i Stockholm uppfördes 2013 förskolan Smältrullen. Fastigheten tillträddes 2012 genom markanvisning från Stockholms stad.Förskolan inrymmer ca 90 elever och uppgår till ca 900 kvm.

 

Hyresgäst är Pysslingen Förskolor och Skolor AB och entreprenör var Moelven AB.