Rosenlund


 Under 2007 förvärvade Actus Fastigheter fastigheten Uttringe 1:10137 i Rönninge, Salems kommun. På fastigheten nyuppfördes en F-3 skola om drygt 2 500 kvm med gymnastiksal och tillagningskök. Verksamheten startade i augusti 2008.

 

Hyresgäst är Salems kommun och entreprenör var NCC AB. Kommunen upplåter idag lokalerna till Pysslingen Förskolor och Skolor AB.