Parkskolan


I Söderby Park i Salems kommun har Actus Fastigheter totalrenoverat ett f d sanatorium från sekelskiftet till skola och förskola. Skolan har byggts ut i två omgångar och uppgår idag till ca 4 000 kvm. Den ursprungliga entreprenaden färdigställdes 2007 och den senaste utbyggnaden skedde 2015.

 

Hyresgäst är Pysslingen Förskolor och Skolor AB och entreprenörer har varit  Arcona AB, Moelven AB och Friendly Building AB.