Johannes Petri


 I Tollare, Södra Boo i Nacka kommun uppförde Actus Fastigheter under åren 2006/2007 en skola om ca 6 200 kvm. Skolan är en s k F-9 skola vilket innebär att den inrymmer verksamhet från förskola upp till årskurs 9. Under 2013 färdigställdes en utbyggnad av skolan som idag rymmer drygt 700 elever.

 

Hyresgäst är Pysslingen Förskolor och Skolor AB och entreprenör var NCC AB.