Johannelund


Förskolan Johannelund är belägen i Johannelunds Trädgårdsstad som är ett nybyggt bostadsområde i Västerort i Stockholm med ca 600 bostäder.

 

Fastigheten tillträddes 2012 efter markanvisning av Stockholms Stad. Förskolan, som inrymmer ca 120 barn, färdigställdes under 2013.

 

Hyresgäst är Pysslingen Förskolor och Skolor och totalentreprenör vad Moelven AB.