Emilia Öst


 Förskolan Emilia Öst, som är belägen i Västerås, förvärvades 2015. Någon renovering eller ombyggnation har inte krävts.

 

Hyresgäst är Förskolan Emilia AB.