Baderskan


Under 2007 förvärvade Actus Fastigheter fastigheten Salem 5:75. Byggnaden på fastigheten uppfördes i början av 1900-talet och inrymde tidigare administrationsverksamheten för sanatoriet i Söderby Park i Salem. Vid förvärvet hade byggnaden varit tomställd under många år och var därför i mycket dåligt skick.

 

Under 2007 och 2008 genomförde Actus Fastigheter en totalrenovering för att inhysa Arbetsmarknadsenheten i Salems kommun. Lokalerna används i dag huvudsakligen för kontorsverksamhet.

 

Hyresgäst är Salems kommun och entreprenör var NCC AB.