ÄLVKVARNSSKOLAN


Under 2007 förvärvade Actus Fastigheter fastigheten Sundbyberg 2:84 av Stora Ursvik KB, ett bolag samägt av Vasakronan AB och NCC AB. Byggnaden på fastigheten hade tidigare inrymt laboratorieverksamhet för FOA. Under 2007 till 2008 genomförde Actus Fastigheter en totalrenovering och utbyggnad för förskole- och skolverksamhet med Sundbyberg stad som hyresgäst.

 

Under 2012 och 2013 genomförde Actus Fastigheter en utbyggnad av Älvkvarnsskolan om ca 2 700 kvm. Lokalerna uppgår i dag till totalt drygt 7 000 kvm och inrymmer en F-9 skola med mer än 600 elever. Skolan drivs av Pysslingen Förskolor och Skolor AB

 

Hyresgäst är Sundbyberg stad och entreprenör var NCC AB.