OM OSS


Actus Fastigheter är privatägt och grundades 2006. Actus grundades mot bakgrund av att det saknades fastighetsutvecklare och fastighetsägare inom området för skola och förskola. I takt med framväxten av privata operatörer inom skola och förskola och den starka tillväxten i en rad kommuner har behovet av nya lokaler för skola och förskola växt. Actus deltar i i denna tillväxt.

 

Actus Fastigheter har bedrivit projektutveckling i drygt 10 år med fokus på utveckling och fortsatt ägande efter färdigställt projekt. Under hösten 2016 genomförde Actus en portföljförsäljning av ett antal av de genomförda projekten. Köpare var SPP Fastigheter. Försäljningen av dessa fastigheter har frigjort kapital och organisatoriska resurser för fortsatt projektutveckling.